ESPA 2014 2020

ESPA_2014_2020

tentoioniki

SHOP METHODS

tentoioniki

PAYMENT METHODS

tentoioniki

SHIPPING METHODS

tentoioniki

RETURN & REPLACEMENT

phone For telephone orders call 2310 783 340

They trust us for all their needs!

Konstantinou Karamanlis 66, Diavata Thessaloniki, 57008

tentoioniki

2310.783.340

6972.89.59.35

Monday to Friday 10: 00-20: 00

Saturday 10:00 – 16:00